Majster a Margaréta

Autor predlohy: Michail Bulgakov
Adaptácia románu, scenár a réžia: Ondrej Spišák
Scénograf: František Lipták
Realizácia scény: Peter Kostroň
Kostýmy: Katarína Hollá
Hudba: Andrej Kalinka
Bábky: Karel Czech
Tieňové bábky: Jana Konečná
Masky: Martin Blizniak
Výtvarná spolupráca: Zuzana Formánková
Produkcia: Mana, s. r. o. Banská Bystrica
Technická spolupráca: Radoslav Šabík, Peter Kostroň, Michal Juhás, Ladislav Boroš
Účinkujú: Lukáš Latinák, Róbert Jakab, Marián Miezga, Lukasz Kos, Milan Ondrík, Peter Oszlík, Zuzana Konečná, Agáta Spišáková, Rudo Kratochvíl, Martin Nahálka, Milan Vojtela, Šimon Spišák, Martin Šalacha, Andrej Kalinka, Lucia Korená a Ondrej Spišák

Inscenácia „Majster a Margaréta“ nadväzuje na najúspešnejšie tituly Teatro Tatro. Po „Bianke Braselli, dáme s dvoma hlavami“ zdedila atmosféru starého magického panoptika, v ktorom je všetko možné, a rozvinula sa do veľkého „cirkusu Moskva“. Po „Prorokovi Iljovi“ zase tému približujúceho sa konca sveta.

Dá sa povedať, že „Majster a Margaréta“ je v istom zmysle voľným pokračovaním a zároveň vrcholom tejto „trilógie“. Vyrovnať sa knižke – kultovému románu Bulgakova – bolo pre Teatro Tatro veľkou výzvou a hľadaním odpovedí na otázky.

Ako sa diabol, ktorý sa zjavil v tridsiatych rokoch minulého storočia v Moskve, zmenil a nakoľko ovplyvňuje svet súčasnosti?

Nie je náhodou súčasný svet ešte o niečo diabolskejší ako svet porevolučnej Moskvy? A má ešte Ježiš Kristus nejaký vplyv alebo je to len idealistický prorok, ktorý, keby sa teraz zjavil, tak by okamžite skončil v blázinci, vo väzení alebo by umrel hladom? Bojíme sa posledného súdu? A existuje dnes ešte láska, ktorá je tak veľká, že sa pred ňou pokloní aj samotný diabol? Práve ľúbostná línia románu je pre našu dramatizáciu zásadnou. Ambíciou predstavenia je posunúť „obyčajné“ rozprávanie „prostého“ príbehu ešte hlbšie do metaforického sveta mágie a sna. Aby sa naše šapitó pri každom predstavení tejto inscenácie stalo laboratóriom, v ktorom sa hľadajú odpovede na odveké otázky trápiace ľudstvo.

Menu